BigBall Project

ה-BigBall project הוא מיזם סביבתי, שמחבר א.נשים, ארגונים וקהילות בארץ ובעולם למשבר האקלים בעזרת אמנות. המיזם מבוסס על תהליך יצירת פסל הכדור ים, ומטרתו ליצור ביחד מיצב אמנותי Tailor made בשימוש בקיים. הפעילות תלווה בהרצאות, סדנאות, הנגשת פתרונות מקיימים, ליווי ופיתוח אסטרטגי, שיתופי פעולה משגעים ועוד.
לינק ופרטים על המיזם.