The strongest believer | התערוכה

עשרה ימים חלומיים ביפו העתיקה עם עשרות מבקרות ומבקרים שהגיעו לראות את תערוכת הפופ-אפ הראשונה של פופאית מקרוב, התעניינו בסיפור היצירה, רכשו עבודות ולקחו פיסה ממנה וממני הביתה.

אחד הדברים המופלאים, לצד ההנאה ליצור, היא התגובה מאלה שפגשו או רכשו אותה:
״כל החיים לעגו וצחקו עליי שאני אוליב וזה תיקון היסטורי! אני גאה להיות פופאית!״
או ״היא עוזרת לי להזכר מי אני ושלמרות הקושי והמורכבות – אני יכולה!״. כאלה שמשתפות שהיא נותנת להן כוחות בימים של אי וודאות, התמודדות עם גירושים, אובדן או מחלה קשה.
 
פופאית | The strongest believer
הוצגה בגלריית Be-Ahava בכיכר קדומים ביפו העתיקה בנובמבר 2022.
 
לכתבה על פופאית | Spot it | שולמית עזר

תודה לכל המבקרות והמבקרים שהגיעו מצפון ומדרום, לאלו מאיטליה, אוסטרליה, קנדה, יוון, סין ויפן שעברו במקרה, נכנסו, שאלו ונשארו ותודה לכל אלו שעצרו לחיבוק, ששיתפו או שלחו חיזוקים מרחוק.

תודה פז גלינסקי מופלאה ומינהלת יפו העתיקה על הדלת, הלב וההזדמנות הנהדרת להציג את פופאית בפעם הראשונה.
תודה סהר עזימי יקר ומוכשר על הארוח המושלם, על המסמרים בקצה הסולם, העצות הטובות והאוצרות.
תודה גלי זנדר, רעות ברנע על השיתופים במדיה.