Hope | תקווה

המחאה הפוליטית בארץ מתגברת והאפשרות לעלות ולהפגין בירושלים מפחידה – כן ליסוע לא ליסוע, כן ללכת עד הסוף או לוותר ולהסתפק בצומת הקרובה.
 
14 פברואר | 2023

״הלחץ בחזה הציק, חוסר הנוחות ותחושת המחנק לא נתנו לי מנוח. ב-12 וחצי בלילה החלטתי שאת הפחד אני הופכת לתקווה והתחלתי לעבוד על פופאית החדשה עם הדגל. זה הרגיע אותי ונרדמתי.

ב-5 התעוררתי שוב עם לחץ בחזה. אוף! שיזדיינו! פתחתי מחשב והמשכתי לעבוד, מסרבת לאפשר לייאוש למשוך אותי למטה. לקראת 7 סיימתי. הסתכלתי על פופאית והיא עליי. הרגשתי איך החיוך שלה כובש אותי, הכחול ממלא אותי אופטימיות והדגל מעניק לי תקווה.
עשיתי מקלחת רותחת, כזו ששרפה את לי את הגוף אבל הזכירה לי שאם כואב סימן שאני חיה! יצאתי, העליתי את הפוסט עם התמונה החדשה, וברגע הזה כבר היה לי ברור – ירושלים! ברור שעולה!״
 
Hope נולדה בדיוק בלילה הזה.
 

צילום בירושלים: שחר חן