תקנון האתר

תקנון האתר

תודה שבחרת לרכוש באתר popeyit.com

בטרם תמשיכי בביצוע הרכישה באמצעות האתר או בפעילות אחרת באתר, הינך נדרשת לקרוא את תנאי השימוש המפורטים להלן. כתנאי לרכישה באתר, עליך להסכים לכל התנאים וההתניות הכלולים בתקנון זה.
האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון נקבה הוא מטעמי נוחות בלבד.

זכויות יוצרים
החברה הינה הבעלים הבלעדיים של מלוא הזכויות, לרבות זכויות היוצרים של הדמויות ׳פופאית׳, בתמונות המוצעות למכירה באתר ו/או בכל תוכן, לוגו, סמליל ועיצוב המופיעים באתר. מובהר במפורש כי אסור כל שכפול העתקה (לרבות דיגיטלית) הפצה ומכירה של החומרים הנמכרים באתר.
כל זכויות הקניין הרוחני בכל התכנים באתר החברה, לרבות סימני המסחר, זכויות היוצרים, השיטות והסודות המסחריים, הינם רכושה של החברה בלבד.
אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים באתר החברה, בבסיס הנתונים באתר, ברשימות ובתמונות המופיעות בו או בפרטים אחרים המתפרסמים על ידי ו/או מטעם החברה בלא קבלת הסכמת החברה מראש ובכתב.
אין להעתיק לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת את התכנים המופיעים באתר אלא אם החברה נתנה את הסכמתה לכך, בכתב ומראש. בכלל זה נאסר לאסוף נתונים מן האתר באמצעות תוכנות ו/או להפיץ נתונים כאלה ברבים באופן מסחרי או במסגרת מסחרית.
כל התוכן המילולי, אייקונים (icons), הסמליל Oh boy she CAN! וכל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו (logo) וכן עריכתם והצגתם של אלה, הנם בבעלות בלעדית של החברה ו/או מי מטעמה.
אין להעתיק ולהשתמש או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו"ב לכל מטרה אחרת בין על ידך ובין על ידי צד שלישי או בשיתוף צד שלישי בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרונים או מכניים או אופטיים, אמצעי צילום והקלטה או בכל אמצעי ו/או דרך אחרת בלא קבלת הסכמה של החברה.
היצירה פופאית Popeyit כפופה לזכויות היוצרים על הדמויות Popeye ו-Olive Oyl, אשר סימניה המסחריים שייכים לחברת King Features Unit of Hearst. הנ״ל כפוף לחוות דעת משפטית.

הגדרות
אתר popeyit.com (להלן: "האתר") הינו אתר ברשת האינטרנט, המהווה חנות וירטואלית לרכישת מוצרים על ידי ציבור הגולשים ברשת האינטרנט.
בעלת האתר ומפעילתו הינה טל טנא-צ׳צ׳קס, שמשרדה רשום ברחוב אחוזה 3 כרכור (להלן: "החברה").
פעולה באתר הינה כל פעולה המבוצעת באתר, לרבות רכישת מוצרים ו/או שירותים המוצעים באתר (להלן: "פעולה").
הוראות תקנון זה יחולו על כל פעולה שתבוצע על ידי "המזמינה", כהגדרתו להלן, באתר.
מוצרים – כל הפריטים המוצעים למכירה באתר – יצירות אמנות במהדורות מוגבלות והדפסים אמנותיים.
מזמינה – לרבות לקוחה / גולשת / חברה.
יום ביצוע ההזמנה – היום בו אושרה העסקה על ידי חברת האשראי שהזינה המזמינה.
אישור הזמנה – מהווה את החשבונית ביחד עם פרטי רכישת העסקה.
כתובת למשלוח – הכתובת שציינה המזמינה בטופס ההזמנה ככתובת למשלוח ההזמנות. 
מועד אספקה מבוקש – המועד אשר נרשם ע"י המזמינה כמועד בו היא מעדיפה שיסופק לה המוצר.
יום אספקה – אותו יום בו נמסרה הסחורה ליעודה המבוקש.
ימי עסקים: ימי חול, ראשון עד חמישי, ואינם כוללים שישי, שבת, ערבי חג וחול המועד.

כללי
שימוש באתר ו/או רכישת מוצר המוצע למכירה על ידי האתר מהווה אישור המזמינה כי קראה תקנון זה וכי הוא מסכימה לכל הוראותיו ותנאיו של תקנון זה ויפעל על פיהם, וכי לא תהיה לה או למי מטעמה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מכל סוג ומין שהוא כנגד האתר ו/או החברה ו/או הנהלת האתר ו/או מי ממנהליה ו/או עובדיה בכל הקשור להוראות והתנאים של תקנון זה.
על כן אם אינך מסכימה לתנאי התקנון הנך מתבקשת שלא לעשות כל שימוש באתר.
תנאים אלה חלים על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולארי, טאבלטים למינהם וכל מכשיר אלקטרוני אחר) כמו כן הם חלים על השימוש באתר, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחר.
החברה אינה מתחייבת להחזיק מלאי של כל הדגמים ו/או התמונות שבאתר.
התמונות באתר הינן להמחשה בלבד והנהלת האתר והחברה ישתדלו לעשות כמיטב יכולתן על מנת להציג תמונה מדויקת של המוצר עד כמה שניתן.
החברה והנהלת האתר עושים כמיטב יכולתם להציג את המידע השלם והמקיף ביותר לגבי המוצר לרבות תמונות, חרף האמור בסעיף זה יובהר, כי עלולים להופיע באתר בתום לב וללא כוונת זדון ו/או מתוך רצון להטעות אי דיוקים או שגיאות והחברה, הנהלת האתר והאתר לא יישאו באחריות כלשהיא הנובעת מאי הדיוקים או השגיאות.
מחירי המוצרים באתר כוללים מע"מ על פי דין.
רישומי המחשב של החברה בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות. 
בכל שאלה בנוגע לאתר לתנאי השימוש בו, למוצרים המופיעים בו, הזמנות בירורים, ניתן לפנות אלינו באמצעות דוא״ל tal.czk@gmail.com ו/או באמצעות נייד 054.7441266  ואנו נשוב אליך בהקדם.
לאחר שמסרת את פרטיך באתר, אישרת את המסמכים המחייבים ונתת את הסכמתך לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות, הנהלת האתר תהא רשאית ואולם לא חייבת להציג או לשלוח לך עדכונים באמצעות חשבון שלך באתר, בדואר אלקטרוני בפקס ובמסרונים (SMS) ובכלל זה עדכוני תוכן, מידע על שירותי מוצרי האתר, כמו גם שירותים ומוצרים של חברות אחרות מבצעים, חידושים באתר ודברי פרסומת, כמשמעותם בסעיף 30 א' לחוק התקשרות (בזק שידורים), התשמ"ב – 1982.
בכל עת, תוכלי לחזור בך מהסכמתך ולהודיע להנהלת האתר על סירובך לקבלת דברי פרסומת, בדרך כלל או מסוג מסוים, על ידי משלוח הודעת סירוב. הדרך למשלוח הסירוב תפורט בתחתית כל דבר פרסומת אשר תשלח איך.

השירותים המוצעים באתר
Popeyit.com מציע מגוון תכנים ו/או שירותים לרבות, השירותים המפורטים להלן:
יצירות אמנות במהדורות מוגבלות והדפסים אמנותיים על פי דרישה ושילוח ללקוח.
מובהר כי החברה אינה מתחייבת כי כל התכנים ו/או השירותים הללו יינתנו ו/או יינתנו באופן רציף ושוטף באתר, והחברה תהא רשאית לשנות (לרבות להרחיב או לצמצם) את רשימת התכנים ו/או השירותים הניתנים באתר, לפי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי לתן על כך הודעה כלשהי. 

הרכישה באתר
האתר מאפשר, בין היתר, בחירת ורכישת פריטים מבין הפריטים המופיעים באתר, באופן קל, נח ומהיר.
כדי לבצע הזמנה יש תחילה לבחור את הפריט, הצבע והמידה המבוקשים.
עבור כל פריט או שירות המוצע באתר יוצג "דף פריט" בו יופיעו פרטי הפריט או השירות המוצע ומחיר המכירה (להלן "דף הפריט"). 
לתשומת הלב, החברה רשאית לעדכן את דף הפריט מעת לעת, להוסיף או להחסיר פרטים, להסיר מוצרים שאזלו מן המלאי, להוסיף צבעים ו/או מידות וכן לעדכן ו/או לשנות את מחיר הפריט מעת לעת.
המחירים המוצגים באתר כוללים מע"מ על-פי דין, אלא אם צוין אחרת במפורש.
על מנת לבצע רכישה באתר, תתבקש המזמינה להקליד פרטים בסיסיים כגון שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון, מספר כרטיס אשראי וכתובת למשלוח.
על מנת שההזמנה תבוצע במהירות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים אחרת לא תוכל החברה להבטיח את ביצוע ההזמנה.
כמו כן, המידע שיימסר על ידי המשתמשת באתר ישמש בין השאר לשליחת דואר אלקטרוני בנוגע למבצעים מיוחדים או עדכונים באתר, זאת אך ורק לאחר קבלת אישור המשתמשת לכך.
במעמד ביצוע ההזמנה תבצע החברה בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ועם קבלת אישור ההזמנה ע"י חברות כרטיסי האשראי, תימסר למזמינה הודעה מתאימה כי ההזמנה אושרה.
מובהר כי חיוב מבצעת הפעולה בגין עלות הפריט או השירות הנרכשת על ידה, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי מיד עם סיום ביצוע ההזמנה. המוצר/ים ו/או השירות/ים שירכשו באמצעות האתר (היינו, בוצעה על ידי המזמינה הזמנה וזו אושרה) יכונו להלן: ""הפריטים".
הרכישה באתר מותרת מגיל 18 ומעלה.

תנאים להשלמת עסקת הרכישה:
עסקת הרכישה תבוצע רק לאחר השלמת תהליך ההזמנה ולאחר שהחברה תקבל אישור מאת חברת כרטיסי האשראי על ביצוע החיוב, בהתאם לנהלי העבודה הקיימים בינן לבין החברה.
במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברת האשראי, תקבל מבצעת הפעולה הודעה מתאימה על כך והיא תידרש למסור אמצעי תשלום אחר. השלמת עסקת הרכישה מותנית גם בכך שהפריטים המבוקשים קיימים במלאי בעת השלמת הליך ההזמנה.
במקרה של פריט אשר אזל מן המלאי ו/או שישנה בעיה באספקתו, מכל סיבה שהיא, תהיה רשאית החברה להודיע למזמינה על ביטול ההזמנה או להציע מוצר חלופי אחר בעל אופי דומה ומחיר דומה. הודעה כאמור תימסר למזמינה באמצעות דואר אלקטרוני ו/או בהודעה טלפונית, על פי בחירת החברה. אם תקבל את הצעתנו הזמנתך תעודכן מחדש. אם תסרבי לקבל מוצר חלופי הנהלת האתר תבטל את הזמנתך ותזכה את כרטיס האשראי שלך.
במקרה כאמור, לא תהיה למזמינה טענה כלשהי כנגד החברה ובעצם ביצוע ההזמנה, מוותרת המזמינה על כל טענה כאמור. החברה שומרת לעצמה את הזכות להגביל את כמות הפריטים בכל הזמנה.
כמו כן יישלח אישור בדואר אלקטרוני על ביצוע ההזמנה בתוך 48 שעות מסיום ביצוע עסקת הרכישה על ידי המזמינה באתר.
יובהר ויודגש, משלוח הודעת דואר אלקטרוני בדבר רישום ההזמנה במערכת הממוחשבת של החברה אינה מהווה ראיה בדבר השלמת ההזמנה ואין במשלוח הודעת הדוא"ל כדי לחייב את החברה.
מובהר כי רישומי מערכת המחשב של החברה הכוללים רישום ממוחשב ואוטומטי של כל הפעולות באתר מהווים ראיה לכאורה לאמור בהם.

אספקת המוצר
זמני אספקה ומשלוח – עד 14 ימי עסקים.
החברה תספק למזמיננה את הפריטים באמצעות חברת שילוח עצמאית (להלן: "חברת השילוח"). אספקת הפריטים על ידי חברת השילוח תיעשה בתוך מספר ימים ממועד ביצוע ההזמנה באתר (עד 21 ימי עסקים).
החברה איננה אחראית לכל מעשה ו/או מחדל של חברת השילוח, לרבות איחור בביצוע האספקה. לא תתאפשר אספקת פריטים בימי שבת, ערבי חג וחג.
החברה אינה מחויבת לספק את הפריטים אל אזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית, או אחרת, או לארצות שאינן בטווח החלוקה.
אספקת פריטים אל בית המזמינה או לכל יעד אחר אותו בחרה המזמינה, כרוכה בתשלום דמי משלוח כמפורט באתר (להלן: "דמי משלוח"). דמי המשלוח יתווספו למחיר הפריטים המצוין באתר.
דמי המשלוח הכרוכים בביצוע ההזמנה ישולמו ע"י הלקוחה בד בבד עם התשלום בגין המוצר המוזמן.

ביטול עסקת הרכישה על ידי המזמינה
החזרת/החלפת המוצרים תתבצע עד 14 יום ממועד ההזמנה וכנגד הצגת חשבונית מס או קבלה. 
יתקבלו להחלפה/החזרה רק מוצרים שלמים שלא נפגעו, באריזתם המקורית ובלבד שלא נעשה בהם כל שימוש. 
המזמינה רשאית לבטל את העסקה שביצעה באתר בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן"), הכל כמפורט להלן: 
עליך להודיע על רצונך להחזיר את המוצר לא יאוחר מ- 14 יום מיום קבלת המוצר.
אופן החזר התשלום – זיכוי בכרטיס האשראי.
לא תתאפשר החלפה/ החזרה ולא יינתן זיכוי כספי עבור מוצר שנפגם בדרך כלשהי ו/או מוצר שבוצע בו שימוש כלשהו. הזיכוי יינתן בתנאי שהמוצר יוחזר ללא שימוש ו/או פגם ו/או נזק –כפי שהתקבל. מובהר, כי החברה תהא בעל שיקול הדעת הבלעדי בעניין מצב המוצר המוחזר.
מובהר כי לא יינתן זיכוי כספי בגין מוצרים שלא שולמה בגינם תמורה כספית, כגון מבצעים או מתנות.
לעניין פגם שנפל במוצר, במידה ולא הודיעה המזמינה להנהלת האתר על פגם כלשהו במוצר וזאת בתוך 24 שעות מיום קבלתו, מהווה הדבר הודעה כי לא נפל כל פגם במוצר ולמזמינה לא תהיה כל טענה כנגד החברה לעניין קיומו של פגם כלשהו במוצר.
זיכויים יועברו לכרטיס האשראי ו/או לחשבון בו בוצעה ההזמנה, בניכוי דמי ביטול בסך 5% משווי העסקה, בהתאם לדין. הזיכוי יועבר לכרטיס האשראי של המזמינה.

בכל שאלה הקשורה לבירורים, החלפות, החזרות וכד' יש לפנות בדוא"ל: czk@gmail.com או בטלפון +972.547441266

ביטול עסקת הרכישה על ידי החברה
החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, את הפעילות באתר ו/או לבטל עסקת רכישה שביצעה המזמינה, לרבות, אך לא רק, בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן:
אם לאחר סיום עסקת הרכישה התגלה כי הפריט אזל מהמלאי.
אם יתגלה כי נפלה טעות בין במחיר המוצר לבין אם בתיאור המוצר באתר.
אם לא נקלטו במערכת פרטי כרטיס האשראי ופרטיו המלאים של המזמינה.
בכל מקרה שבו נעשתה פעולה בניגוד לתקנון זה, המזמינה ביצעה מעשה בלתי חוקי ו/או עברה על הוראות הדין.
המזמינה מסרה בעת ביצוע עסקת הרכישה ו/או לאחר מכן פרטים שגויים.
המזמינה ביצעה מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בהחברה ו/או במי מטעמה ו/או בפעילותו התקינה של האתר ו/או בצד ג' אחר כלשהו; אם לפי דעת החברה, בכוונת המזמינה לשוב ולמכור את הפריטים שנרכשו על ידו באמצעות האתר לצד ג'.
במקרה של כוח עליון, פעולת מלחמה, איבה טרור מצבי חרום ו/או כל דבר אחר שימנע ביצוע מכירה תקין.
בסעיף זה "כוח עליון" משמעו: לרבות תקלות מחשב, תקלות במערכת טלפונים או תקלות במערכות תקשורת אחרות, חבלה כלשהי ואירוע בטחוני.
בנסיבות כאמור רשאית החברה לבטל את העסקה או להציע למזמינה פריט חלופי שווה ערך, לפי שיקול דעתה ובהתאם לנסיבות הביטול.
בוטלה מכירה כאמור החברה לא תהיה אחראית ולא תישא, בכל מקרה, בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למזמינה או לצד שלישי לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת המוצר ו/או השרות אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.  

אחריות האתר והחברה
החברה ואו הנהלת האתר ו/או האתר ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים בכל נזק ישיר או עקיף, תוצאתי או מיוחד שיגרם למשתמשת ו/או למזמינה ו/או לגולשת ו/או לצד שלישי כתוצאה מרכישה משימוש באתר או כתוצאה מרכישה באמצעות האתר. שלא על פי תקנון זה תהא עילת התביעה אשר תהא – לרבות הפסד הכנסה ו/ו מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא שאז החברה/האתר שומרים לעצמם את הזכות לבטל הזמנה ספציפית.
הנהלת האתר לא תישא בכל אחריות ביחס להודעות שיתקבלו או שיישלחו באמצעות האתר (לרבות הודעות שישלחו ללקוחות ע"י משתמשים אחרים באמצעות שירותי האתר), תוכנן של הודעות כאלה או כל קובץ מחשב שיצורף להן, פעולתו של כל קובץ כאמור, השפעתו על מחשב המשתמש וכל נזק, אובדן, אי נוחות, עוגמת נפש וכיו"ב, תוצאות, ישירות או עקיפות, שייגרמו למשתמשת או לכל צד שלישי בשל הודעות שיתקבלו באמצעות שירותי האתר או יישלחו באמצעותו.
נפלה טעות קולמוס בתיאור המוצר לא יחייב הדבר את האתר ו/או הנהלת האתר ו/או מי מטעמו.
התמונות באתר להמחשה בלבד ייתכנו הבדלים במראה, בגוון, בגודל וכיו"ב בין המוצר כפי שהוא הוצג באתר לבין המוצר במציאות. אין בכך כדי להטיל על הנהלת האתר או מי מטעמה אחריות כלשהיא.
מסיבות טכנולוגיות ברורות יתכן והצבעים אשר המזמינה רואה על המסך שונים מהצבעים של התמונה או ציור אותו יקבל בפועל. בדרך כלל ההבדלים קטנים כתלות באיכות מסך המחשב של המזמין. החברה עושה את מירב המאמצים על מנת לספק מוצר איכותי, אך מובהר כי לא תחליף מוצר מהסיבה שהצבעים אינם זהים לצבעים ולטקסטורה אשר נצפו על ידי המזמינה.
הנהלת האתר עושה מאמץ לספק ללקוחה שירות תקין ובאיכות גבוהה. יחד עם זאת, הנהלת האתר אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו או בלא הפסקות, יתקיים בבטחה וללא טעויות, ויהי חסין מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי הנהלת האתר, נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים – לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת לאתר – אצל הנהלת האתר או אצל מי מספקיה בכל מקרה לא תישא החברה באחריות כלשהיא.
בכל מקרה לא תישא החברה באחריות כלשהיא העולה על ערך המוצר שנרכש וכל נזק אחר.
החברה אינה אחראית לשימוש שיעשה על ידי המזמינה ו/או מקבלת ההזמנה במוצר לרבות ניקויו שלא בהתאם להוראות ו/או החברה וכל שימוש אחר כלשהו.
הנהלת האתר תצא ידי חובתה עם מסירת המוצרים שהוזמנו לכתובת ו/או למשלוח אותו מסרת בעת ההזמנה.
במקרה שרכשת מוצר פגום זכותך היחידה היא להחליפו או לקבל את ערך תמורתו בהתאם לתנאים המפורטים בתקנון זה ובהתאם לחוק.
הנהלת האתר לא תישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם לך בשל איחור באספקה או כתוצאה מכך שהמוצרים שסופקו לך היו פגומים.

שינוי בתנאי השימוש
הנהלת האתר רשאית מעת לעת לשנות את תנאי השימוש או כל אחד מתנאי השימוש באתר על ידי פרסום גירסה מתוקנת באתר האינטרנט. הגירסה המתוקנת תיכנס לתוקף במועד פרסומה.

דין ושיפוט
הדין החל על תקנון זה ו/או על כל פעולה ו/או על סכסוך הנובע ממנו, הוא הדין הישראלי בלבד. בכל מקרה של מחלוקת, הסמכות הבלעדית לדון בכל מחלוקת הנובע, במישרין או בעקיפין, מהוראות תקנון זה ו/או מהשימוש ו/או מרכישות באתר – תהא לבתי המשפט בתל אביב-יפו בלבד.

חוק הגנת הפרטיות
על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981 הגולשת רשאית לעיין במידע, כשמידע זה מוחזק במאגר מידע כהגדרתו בחוק. המידע הנאסף אודותיך על ידי מפעילי האתר במסגרת פעילות ממוקדת או אגב אורחא, כפוף לחוק זה ולפיכך לכל זכויות ודרישות הגולשת וכל מאן דבעי, בהתאם לכל דין.
במהלך שימוש הגולשים באתר יתכן וייאסף מידע אודות המשתמשת-הגולשת, הרגלי גלישתה באתר, שירותים ומוצרים שנרכשו על ידה באתר, הצעות ושירותים, פרסומות ונושאי עניין שלה, רישום לשירותים מיוחדים המצריכים רישום, הצעות ושירותים שעניינו אותך. הגולשת אינה חייבת למסור כל מידע ולגלוש באתר ולאפשר איסוף נתונים אודותיה אולם בגלשה באתר הינה מסכימה לאסוף המידע בכפוף לשימוש בו לפי הוראות כל דין. יתכן כי לגבי שירותים מסוימים לא תוכל לגלוש באתר וליהנות משירותים אלה ללא העברת מידע.

לכל עניין ניתן לפנות במייל: tal.czk@gmail.com